نظرسنجی: بیشتر سیاستگذاران آمریکایی-اروپایی ممکن است ایران اتمی را بپذیرند

نظرسنجی مشترک یک موسسه آمریکایی و یک موسسه ایتالیایی حاکیست که اگر تحریم ها مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی نشود، اکثریت سیاستگذاران در اتحادیه اروپا و آمریکا از حمله نظامی به آن کشور حمایت نخواهند کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!