وضعيت اقتصادي مردم در سال 90 بهتر از 89 خواهد بود

تهران- وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين كه‌ اضلاع مثلث تقويت و استحكام اقتصاد ايران در سال 89 كامل شد، صيانت از اين دستاوردها را از جمله ماموريتهاي سال آينده خواند و گفت: با تلاش همگاني در ساختن ايران و بهره وري، وضعيت اقتصادي مردم در سال 90 بهتر از 89 خواهد بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!