به رهبر بهائی اجازه شرکت در مراسم خاکسپاری همسرش داده نشد

ژنو – جامعۀ جهانی بهائی محروم كردن یکی از هفت رهبر زندانى بهائی ایران از شركت در مراسم تدفین همسرش را «بسيار ظالمانه» خواند.

خانم اشرف خانجانی، ۸۱ ساله که بیش از ۵۰ سال پیش با آقای جمال الدین خانجانی ازدواج کرد، صبح دیروز، پس از چندین ماه بیماری و ناخوشی، در خانه شان در تهران درگذشت.

آقای خانجانی، ۷۷ ساله، همراه شش بهائی دیگر که اعضاى گروه موقتی بودند که در سطح ملّی به نیازهای اوليۀ جامعۀ بهائی ایران رسیدگی می کرد، در حال گذراندن دوران ده سالۀ محکومیت خود در زندان معروف گوهردشت است.

بر اساس قرائن در مراسم خاکسپاری خانم خانجانی که صبح امروز در تهران برگزار شد، بین ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سوگوار از همۀ اقشار جامعه شرکت داشتند. گزارش شده که مأموران وزارت اطلاعات نیز در محل حضور داشتند و از رویدادها فیلم برداری می کردند.

آقای خانجانی قبل از آخرین بازداشتش در اردیبهشت ۱۳۸۷ (م… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!