مراسم چهارشنبه سوری در تورنتو و ریچموند هیل

مراسم چهارشنبه سوری در تورنتو و ریچموند هیل

 
«این جشن، حس شگفت انگیزی دارد، پر از انرژی است» «این جشن، حس شگفت انگیزی دارد، پر از انرژی است»وزیر و شهردار و نماینده مجلس و رئیس پلیس در کنار ده هزار
ایرانی و غیر ایرانی یا از روی آتش پریدند و یا شاهد آتش بازی بودند
اریک جولیف رئیس پلیس منطقه یورک نیز از روی آتش پرید
کاتلین وین وزیر حمل و نقل اونتاریو: این جشن زیبا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!