پسر کروبی: با پدر و مادرم در آپارتمان خودشان ملاقات کردم

پسر مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت ایران که در حبس خانگی به سر می برد، اعلام کرد که “با هماهنگی مقامات امنیتی” توانسته با پدر و مادر خود ملاقات کند.
محمدتقی کروبی روز جمعه ۲۷ اسفند (۱۸ مارس) در یادداشتی در وبسایت خود نوشت که این ملاقات در آستانه نوروز و “در آپارتمان مسکونی آنان” انجام شده است.
پس از انتشار خبرهای مربوط به انتقال میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسران آنها به مکانی نامعلوم در هفته های گذشته، این نخستین بار است که یکی از فرزندان آقای کروبی با آنها ملاقات می کند.
دو رهبر مخالفان دولت ایران هنگامی به همراه همسرانشان در حصر خانگی قرار گرفتند که از هواداران خود برای انجام تظاهراتی در روز ۲۵ بهمن در تهران دعوت کردند.
مجتبی واحدی، یکی از مشاوران مهدی کروبی به بی بی سی فارسی گفت که ملاقات محمدتقی کروبی با پدر و مادرش چهارشنبه شب در منزل مسکونی آنها “که توسط مأموران حکومتی تصرف و به یک ز… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!