آشنایی با شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

شورای‌عالی امنیت ملی، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و ارضی کشور و حاکمیت ملی و به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شود.

اهداف شورای‌عالی امنیت ملی:

* تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور، در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!