حسین درخشان درزندان مذهبی شده وهمچنان طرفدار احمدی‌نژاد است

علی شکوری راد دروبلاگش نوشته حسین درخشان در زندان رفتاری مذهبی داشته و در بحث با اصلاح طلبان از دولت احمدی‌نژاد و سیاست‌های او حمایت می‌کرده است.
به گفته وی، درخشان از اینکه در زندان نمی‌تواند به دولت احمدی نژاد و نظام جمهوری اسلامی خدمت کند در رنج بوده و زندانی بودن خود را امری احمقانه تلقی می‌کرده است.
شکوری راد که به مدت یک ماه با حسین درخشان هم سلول بوده است، می گوید به دلیل وعده‌ای که «به رسم یک ماه هم سلولی بودن» به حسین درخشان داده است تا پس از آزادی شناخت خود را از او در آن مدت بنویسد این یادداشت را نوشته «تا بلکه به آنان که ممکن است قضاوتهایی به زعم او نادرست نسبت به وی داشته باشند برسد».
به گفته شکوری راد، حسین درخشان ۳۶ ساله در خانواده‌ای مذهبی با گرایش موتلفه بدنیا آمده و در مدرسه مذهبی نیکان درس خوانده، «مدتها در خارج از کشور اقامت داشته، از دین فاصله گرفته ولی با روی کار آمدن احمدی نژاد و بدلیل م… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!