راه اندازی سایت جشن جهانی نوروز

رييس مركز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات دفتر رييس جمهوري از راه اندازي پايگاه اينترنتي جشن جهاني نوروز خبر داد.

به گزارش سایت جشن جهانی نوروز محمد شيخان در گفت و گو باايرنا با بيان اينكه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در روز 23 فوريه سال 2010 ميلادي روز 21 مارس را به عنوان روز جهاني عيد نوروز با ريشه ايراني به رسميت شناخته است، گفت: پايگاه اينترنتي جشن جهاني نوروز با اين نگاه راه اندازي شده است كه بتواند موضوع نورو ز را با توجه به نگاه و ديدگاههاي مختلف تبيين كند.  >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!