بحرین کاردار جمهوری اسلامی ایران را اخراج کرد

با بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی تهران و منامه بر سر سرکوب معترضان بحرینی، خبرگزاری رویترز روز یکشنبه خبر داد که دولت بحرین، کاردار ایران در منامه را اخراج کرده است.

یک منبع بحرینی به این خبرگزاری گفته است که از کاردار ایران خواسته شد تا این کشور را ترک کند.

وی که نامش فاش نشده، افزوده است: «سفیر ایران پیشتر این کشور را ترک کرده بود. دلیل این کار هم به تنش میان دو کشور باز می گردد.»

مقام های جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر سرکوب معترضان بحرینی از سوی حکومت سنی مذهب آل خلیفه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و اعزام نیروهای عربستانی به منامه برای حمایت از حکومت این کشور را محکوم کرده اند.

به دنبال بروز نا آرامی های تونس و مصر که به کناره گیری رهبران آن انجامید، برخی از کشورهای عربی خاورمیانه از جمله بحرین صحنه اعتراض های دامنه دار خیابانی علیه حکومت های آنها بوده است.

اکثریت جمعیت بحرین شیعه مذهب ه… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!