پیام کلینتون: تظاهرات مسالمت آمیز در منطقه مورد ستایش ما است

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در پیامی نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۰ ابراز امیدواری کرده که سال نو با احساس تازه ای از اميدواری و تعهدی نو به حقوق بشر و آزادی های بنيادين که حق حيات جهانی ماست، پر بار
شود.

متن کامل پیام خانم کلینتون به شرح زیر است:

من نيز برای تقديم آروزهای تندرستی و کاميابی به همۀ کسانی که نوروز را در سراسر جهان جشن می گيرند، ازجمله آمريکاييان، افغانها، کردها، آذری ها، ايرانيان و مردم آسيای مرکزی، به رییس جمهوری می پيوندم.

هزاران سال است که نوروز زمانی برای گرد هم آمدن دوستان و اعضای خانواده به منظور برپا داشتن جشن آغاز سالی نو است. در ميان سنت های غنی بسياری که در ارتباط با جشن نوروز وجود دارد، زايش دوباره و پيگيری شادمانی آرمان هايی پايدار است که همۀ ما در آنها اشتراک داريم.

همانگونه که حافظ شاعر ايرانی سروده است:

ز کوی يار می آيد نسيم باد نوروزی
از اين باد ار مدد…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!