احمدی نژاد: تاسیسات هسته ای ایران پیشرفته و ایمن است

رئیس جمهور ایران می گوید که نیروگاه هسته ای ایران پیشرفته و ایمن است و از نیروگاه ژاپن که در زمین لرزه و خیزاب اقیانوسی منفجر شد، پیشرفته تر است.

احمدی نژاد در گفت و گو با خبرنگار تلویزیون تی وی ای اسپانیا تأکید کرد که نیروگاه هسته ای بوشهر در جنوب ایران هرگز دچار حادثه نخواهد شد. نیروگاه هسته ای ژاپن 45 سال پیش ساخته شده ولی نیروگاه بوشهر سال گذشته تأسیس شد و معیارهای ساخت آن در نوع خود ایمن ترین و پیشرفته ترین است.

وی گفت از آنجا که دولت ژاپن اعلام کرده است میزان تشعشعات هسته ای رو به افزایش است، دولت ایران تصمیم گرفته است دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در ژاپن و اعضای خانوادۀ آنها را از آن کشور خارج کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!