ایمنی هسته ای نبایدسیاسی شود/پیشنهادبرگزاری سمپوزیوم حادثه اتمی ژاپن

سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: حادثه تاسف بار هسته ای ژاپن و تاثیرات فرامرزی جهانی آن یک پیام روشن قوی دارد و آن اینست که ایمنی هسته ای نباید سیاسی شود و تبادل اطلاعات در تکنولوژی ایمنی هسته ای باید بدون هیچ گونه مانعی صورت گیرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!