بررسی تحریم ۸۰ ایرانی توسط اروپا هفته آینده آغاز می‌شود

مقامات اتحادیه اروپا هفته آینده بررسی موضوع افزودن نام‌هایی تازه به فهرست ایرانیان تحت تحریم خود را آغاز می کنند.

یک دیپلمات اروپایی به بهمن کلباسی، خبرنگار بخش فارسی بی بی سی در نیویورک گفته است که دولت‌های ایتالیا و آلمان هنوز با تحریم این افراد موافقت نکرده‌اند.

این فهرست پیشنهادی که نسخه ای از آن در نشریه “پولتیکو” منتشر شده، شامل حدود ۸۰ نام است و از مقامات شناخته شده ایران تا مسئولان بندهای زندان‌های اوین و رجایی شهر را شامل می شود.

این افراد به نقض حقوق بشر متهم شده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!