پیروزی بزرگ اپوزسیون ایران;اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران

سرانجام با تلاش فعالان حقوق بشر و اپوزسیون ملی ایران برای اعزام فرستاده ویژه برای نظارت به وضعیت اسفناک حقوق بشر و زندانیان سیاسی , سازمان ملل رای به اعزام فرستاده ویژه به ایران داد.شیرین عبادی ٬مهرانگیزکار٬کریم لاهیجی ٬هادی قائمی و بسیاری از فعالان حقوق بشر تلاش های زیادی برای اعزام فرستاده ویژه که آخرین بار در سال ۲۰۰۵ در ایران حضور داشت انجام دادند.جبهه ملی ایران نیز در شهریور ماه طی نامه ای به بان کی مون خواستار اعزام فرستاده ویژه شده بود و گروه سکولار دمکرات نیز یا آکسیون ها در شهر های جهان و ارسال ۱۰۰۰ کارت پستال به کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل این تقاضا را مطرح کرده بود.
جبهه ملی ایران این پیروزی بزرگ را به فعالان حقوق بشر و اپوزسیون ملی ایران شادباش میگوید

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!