با زندانبابان معامله نمی کنیم و به دیکتاتور کمترین باجی نمی دهیم

پیام جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین به مناسبت سال نو

جرس: جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، هم زمان با آغاز سال نو، با
انتشار بیانیه ای خطاب به ملت ایران تاکید کرده اند که « برای ما نوروز با
چرخش زمین نمی‌آید و نمی رود که بهار ما با پایمردی و مقاومت بر سر آرمانها
و عهدی که با شما بسته ایم ساخته می شود. روز نوی همه ما با آزادی و
سربلندی ایران و مردمش ساخته می شود.روز نوی ما وقتی ساخته می شود که کسی
به خاطر عقایدش راهی زندان نشود و هیچ قلمی به خاطر نقد قدرت شکسته
نشود.»آنها در این بیانیه همچنین ضمن تقدیر از مقاومت و ایستادگی رهبران
جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی

و همسران آنها، خواستار رفع هرچه سریع تر حصر خانگی آنها شده اند.

 

متن کامل این بیانیه که توسط یاران گمنام جنبش سبز در زندان اوین در اختیار کلمه قرار گرفته، به این شرح است:

مردم آزادی خواه ایران

بار >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!