ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، ازتصمیم شورای حقوق بشر برای انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران استقبال کرد

در روز 24 ماه مارس، شورای حقوق بشر سازمان ملل
متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که طی آن گزارشگر ویژه برای نظارت و گزارش در
مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتصب می‌شود. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه،
در استقبال از این تصمیم گفت:

«من از تصمیم مهم امروز شورای حقوق
بشر سازمان ملل متحد برای ایجاد یک گزارشگر ویژه برای ایران استقبال
می‌کنم.  در طی 18  ماه گذشته، جامعه بین المللی شاهد وخامت غیر قابل قبول
وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است. از انتخابات 2009، مقامات ایرانی به طور
سیستماتیک به دنبال سکوت همه صداهای مخالف، از طریق بازداشت و آزار فعالان
حقوق بشر، وکلا، خبرنگاران و اخیرا رهبران اپوزیسیون موسوی و کروبی
بوده‌اند. قطعنامه امروز بیشتر نشان می دهد که چگونه جامعه بین المللی از
این نقص مکرر انزجار دارد. ما امیدواریم این انتصاب ایرانیان بسیاری که
شجاعانه برای حقوق خود و حقوق دیگران فریاد می کنند … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!