کشته شدن یک جوان کرد ایرانی در ارتباط با ‘کول‌بری’

یک جوان ۲۱ ساله کرد، ساکن شهر نوسود استان کرمانشاه در غرب ایران، روز دوم فروردین به ضرب گلوله یک مأمور نیروی انتظامی کشته شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!