5فروردين.بی خبری مطلق از مينا شهروند، وبلاگ نويس جوان

خبرگزاری هرانا – از سرنوشت “مينا شهروند”، وبلاگ نويس جوان، پس از گذشت
بيش از چهل روز از زمان بازداشت، هيچ گونه اطلاعی در دست نيست.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در
ايران، روز پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه سال گذشته، تعدادی از مامورين لباس شخصی
با يورش به منزل پدری مينا شهروند، ضمن تفتيش و ضبط برخی وسايل شخصی وی
نظير يارانه، کتب، يادداشت ها و تعدادی سی دي، نامبرده را دستگير و به مکان
نامعلومی انتقال دادند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!