ایران از سازمان ملل خواست که سوزاندن قرآن را محکوم کند

محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، با نوشتن نامه‌ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار موضع‌گیری این سازمان در برابر سوزاندن قرآن شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!