جایزه زنبق طلائی فلورانس برای نسرین ستوده

شورای شهر فلورانس ایتالیا اعلام کرد که زنبق طلائی، نماد این شهر را به
نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر و کشیش ماریو بارتولینی، مدافع بومیان پرویی
می دهد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!