اعزام حاجی دانشجو به خارج

بسیاری از شاخه های علوم و فنون و صنایع نوین در ایران را دانشجویانی که به خرج مردم ایران در زمان مرحوم رضا شاه به خارج اعزام شدند پس از بازگشت بنیانگذاری کردند.

دلیل ذکر این بخش از تاریخ ایران این خبر در سایت “مرکز خبر حوزه های علمیه” است.

معاون بین المللی حوزه، حاج آقا حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسن زمانی، در جمع “اساتید اعزامی حوزه علمیه به اولین سفر علمی خارج از کشور ” فرموده اند:

“آشنایی با فضای بین‌المللی و نیازهای جهانی سبب می‌شود، فضلای حوزه، به صورت صحیح از توانمندی‌های خود استفاده کنند. برای این که اساتید و فضلای حوزه در سفرهای خارج از کشور بازدهی بیشتری داشته باشند، فرآیند چهار مرحله‌ای در نظر گرفته شده است.

گام اول کارگاه‌های آشنایی با فرهنگ ملت‌ها برگزار خواهد شد و در گام بعدی ظرفیت‌سنجی و نیازشناسی کشور‌ها صورت خواهد گرفت.

گام سوم مهارت‌های تبلیغی در خارج از کشور به صورت تخصصی و متناسب با مناطق گوناگون آموزش داده خواهد شد. در گام‌ چهارم دوره‌های زبان آموزی با اولویت‌ زبان عربی با همکاری مرکز آموزش زبان حوزه برگزار خواهد شد.”

تنها یک سئوال:

بازده هزینه تحمیل شده به ایران و ایرانی این سفرهای علمی خارج از کشور چیست؟

تبریک

http://www.hawzahnews.com/index.aspx?siteid=6&page…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!