بررسی وضعیت تحصیلی مهدی هاشمی در دانشگاه آکسفورد

در پی انتشار گزارشی در روزنامه گاردین، مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، این اتهام را که برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه آکسفورد بریتانیا از امتیازات تبعیض آمیز برخوردار شده است رد کرد.

آقای هاشمی در بیانیه ای که به بخش جهانی بی بی سی فرستاده، همچنین ادعای پرداخت کمک مالی به دانشگاه آکسفورد را رد کرده و گفته است که بر خلاف برخی اظهارات مطرح شده علیه وی، پروپوزال دکترا (طرح پایان نامه) خود را شخصا نوشته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!