انتقال يک زندانی محکوم به اعدام سقزی به سلول انفرادی

سليمی که اهل روستای ايلوی از توابع شهر سقز ميباشد، اوايل سال ۸۲ در نهاوند لرستان دستگير و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!