پدر میرحسین موسوی درگذشت

میراسماعیل موسوی، پدر میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و یکی از رهبران مخالفان دولت فعلی این کشور امروز چهارشنبه ۱۰ فروردین (۳۰ مارس) در اثر کهولت سن درگذشت.

پدر آقای موسوی ۱۰۳ سال داشت و در تهران زندگی می کرد.

او پسر دایی سید جواد خامنه ای، پدر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!