اعدام قريب الوقوع ۱۳۲ نفر در زندان اصفهان

محمد مصطفايي، وکيل دادگستری اعلام کرد که در سال گذشته تعداد ۱۹۱ نفر از
محکومين به اعدام در اصفهان که جرم آن‌ها حمل و نگهداری مواد مخدر، تجاوز و
سنگسار بود درخواست عفو و بخشودگی خود را به کميسيون عفو و بخشودگی ارائه
دادند که در ‌‌نهايت کميسيون عفو و بخشودگی به رياست غلامحسين انصاری با
عفو ۵۹ مورد موافقت نموده و قرار است به زودی و در هفته‌های آينده تعداد
۱۳۲ نفر از محکومان به اعدام، به دار آويخته شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!