کشته شدن ۸ کارمند خارجی سازمان ملل و ۳ افغان در شمال افغانستان

 

این تظاهرات به منظور اعتراض به آتش زدن قرآن توسط یک کشیش آمریکایی برگزار شده بود، اما مقامهای محلی می گویند که گروهی “فرصت طلب” این تظاهرات را به خشونت کشیدند.

آقای احمدزی، سخنگوی پلیس شمال افغانستان در گفت و گو با بی بی سی گفت که تظاهرات قرار بود به صورت مسالمت آمیز و در صحن “روضه شریف” برگزار شود، اما ناگهان تظاهرکنندگان بسوی دفتر یوناما هجوم بردند.

این مقام امنیتی افغان گفت که تظاهرکنندگان ابتدا به گاردهای مسلح دفتر یوناما حمله کرده و سلاح آنها را گرفتند و پس از آن وارد دفتر شده و شروع به تیر اندازی کردند.

خبرنگاران می گویند که یک روحانی که قبل از آغاز تظاهرات سخنرانی می کرد، خطاب به معترضان خشمگین گفت که صدها جلد قرآن در آمریکا به آتش کشیده شده است.

این در حالی است که کشیش جنجال آفرین آمریکایی تنها یک جلد قرآن را به آتش کشیده بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!