سفیر رژيم اسلامی در سوریه: حوادث سوريه نسخه دوم فتنه 88 ايران است

 

فارس: سفير جمهوري اسلامي ايران در دمشق حوادث جاري در سوريه را ساخته و پرداخته دشمن و نسخه دوم فتنه سال 1388 ايران دانست.

سيد “احمد موسوي ” سفير ایران در دمشق طي سخناني در سمينار “بررسي بيداري اسلامي و مبارزه با فتنه‌ ” در سوريه؛ با فتنه خواندن حوادث جاري در سوريه تاكيد كه اين حودث كه از سوي دشمن طرح ريزي شده است نسخه دوم فتنه‌اي است كه پيش از اين توسط دشمن در ايران طرح ريزي شده بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!