قاسم شعله‌سعدی بازداشت شد

قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده سابق مجلس ایران روز دوشنبه، پانزدهم فروردین در فرودگاه مهر آباد بازداشت شد.

یک منبع آگاه در گفت و گو با بی بی سی فارسی خبر بازداشت آقای شعله سعدی را تائید کرد.

به گفته این منبع آگاه، آقای شعله سعدی در حال بازگشت از شیراز به تهران در فرودگاه مهرآباد دستگیر شده است. تاکنون از علت و جزییات بازداشت وی خبری منتشر نشده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!