لاریجانی: ارسال پیام نوروزی اوباما برای ایرانیان مضحک بود

علی لاریجانی در مورد اقدام آقای اوباما گفت “به نظر می رسد وی لباس رئیس جمهور یک کشور بزرگ را از تن در آورده و در حد رئیس حزب سبز شعبه یکی از شهرهای دور افتاده اروپا سخن رانده است”

وی افزود که “همان مقدار که این اقدام برای رئیس جمهور یک کشور مضحک بود، برای ایرانیان درس آموز بود که پشت صحنه دغل کاری یکی دو سال گذشته آنان در پیگیری گفتگو با جمهوری اسلامی ایران را بهتر بشناسند.”

رئیس جمهوری آمریکا امسال نیز، مانند دو سال قبل از آن، به مناسبت فرا رسیدن نوروز و سال جدید شمسی، پیامی خطاب به ملت ایران فرستاد و گفت که حکومت ایران نخواهد توانست با ایحاد رعب و سرکوب منتقدان و معترضان، آینده را شکل دهد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!