موافقت رهبرانقلاب باعفو و تخفيف مجازات 601 نفر از محكومان محاكم

خبرگزاري فارس: رهبر معظّم انقلاب اسلامي بمناسبت دوازدهم فروردين سالروز جمهوري اسلامي ايران با عفو و يا تخفيف مجازات تعداد 601 نفر از محكومان محاكمِ عمومي و انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!