جنگ لفظی بین مقام‌های ایران و کشورهای عرب خلیج فارس

فریب خورده غرب و صهیونیسم، تلاش برای برقراری امپراتوری ایران در جهان عرب … اینها نمونه هایی ایست از جنگ لفظی بین مقامهای ایران و رهبران کشورهای عرب خلیج فارس. تازه ترین مورد، سخنان امروز محمود احمدی نژاد است در بی اعتبار خواندن بیانیه دیشب شورای همکاری خلیج فارس. او انتقادهای تندی هم علیه عربستان و حضور سربازان این کشور در بحرین مطرح کرد. بحران و ناآرامی در کشورهای عرب، روابط تهران با پایتخت های حاشیه خلیج فارس را دچار تنش کرده است. امشب به تیره تر شدن روابط این کشورها می‌پردازیم و اینکه آیا واقعا ایران در امور داخلی این کشورها دخالت می کند؟

>>>

recommended by    |

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!