پاسخ احمدی نژاد به پیام نوروزی اوباما: شما چه می فهمید نوروز چیست؟

احمدی نژاد در جمع مردم استان کرمانشاه در ورزشگاه آزادی، به پیام نوروزی اوباما واکنش نشان داد.

به گزارش  انتخاب، وی با اشاره به پیام نوروزی اوباما گفت: شما چه می فهمید نوروز چیست؟ نوروز یعنی مهربانی، پاکی، توحید(!)، گذشت، صله ارحام، نو شدن و زیبا شدن، امید، دعوت به صلح، برادری و آرامش.

وی ادامه داد: در همان پیام نوروزی به ملت ایران توهین و تهدید می کنید و آن چهره زشت خود را از پشت ماسک فریب نشان می دهید.

احمدی نژاد گفت: ملت ایران  برای حرف ها و موضع‌گیری‌های سردمداران
آمریکا که عوامل خیمه شب بازی صهیونیست ها هستند، ارزشی قائل نیست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!