بقایی معاون اجرایی احمدینژاد شد

آفتاب: آتی‌نیوز نوشت: حمید بقایی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صبح امروز با حفظ سمت معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری شد.

شنیده های خبرنگار آتی حاکی از آن است که از پنجم اسفند تاکنون هفته‌ایی 3 روز بقایی در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر و به رتق و فتق امور مربوط به نهاد مشغول بوده و همین مسایل باعث کدورت خاطر رحیمی نیز شده بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!