آغاز اخراج لبنانی های مرتبط با حزب الله از بحرین

به گزارش الجزیره، مقامات بحرین اخراج اتباع لبنان از این کشور
را آغاز کردند. نیروهای امنیتی بحرین به طور رسمی به شماری از اتباع لبنان
در این کشور اعلام کردند باید خاک بحرین را ترک کنند.

به نوشته روزنامه السفیر، بیشتر لبنانی هایی که از بحرین اخراج می شوند، از مذهب خاصی هستند.

سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان در تماس تلفنی با حمد بن عیسی
آل خلیفه پادشاه بحرین از او خواست موضعگیریهای هیچ یک از گروههای سیاسی در
لبنان را موضع رسمی لبنان و مردم این کشور محسوب نکند.

حریری بر روابط دوستانه بین لبنان و بحرین تاکید و ابراز امیدواری کرد این موضعگیریهای تاسف آور بر روابط دو کشور تاثیر نگذارد.

وی بر حمایت دولت و مردم لبنان از حاکمیت و ثبات بحرین تاکید کرد.

حریری گفت، لبنانی های مقیم بحرین از مدتها پیش با میزبانی برادرانه در این کشور روبرو بودند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!