خودرو خورشيدي «غزال ايراني 2» امروز رونمايي شد

و سال پس از ساخت و اعزام به مسابقات جهاني

خودرو خورشيدي «غزال ايراني 2» امروز رونمايي شد  

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: علمي – فناوري

خودرو
خورشيدي «غزال ايراني 2» كه دومين خودرو خورشيدي ساخته شده توسط دانشجويان
دانشكده پرديس فني دانشگاه تهران است، صبح امروز (يكشنبه) در مراسمي با
حضور جمعي از مسوولان در دانشگاه تهران رونمايي شد.

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
«غزال ايراني -2»، دومين خودرو خورشيدي خاورميانه كه نمونه ارتقا يافته
خودرو سال 2005 (غزال ايراني – 1) در پرديس فني دانشگاه تهران است به منظور
حضور در رالي بزرگ «استراليا» در آبان 88 س… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!