ژيلا بنی يعقوب؛ چهارمين محاکمه پس از انتخابات

ژيلا بنی يعقوب، روزنامه نگار، ديروز(شنبه) برای چهارمين بار پس از
انتخابات در دادگاه محاکمه شد. اين بار دادگاهش در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع کارکنان
دولت برگزار شد.به گفته فريده غيرت، وکيل مدافع ژيلا بنی يعقوب اين بار
موکلش به اتهام «توهين به رييس جمهوری و مقامات» به دادگاه فراخوانده شده
بود.

فريده غيرت در اين باره به خبرنگار سايت «روزنامه نگاران زندانی» گفته
است که موارد اتهامی موکلم به مقالات منتشره در وبلاگ شخصی اش مستند شده
است. من به اتفاق موکلم در دادگاه حاضر شديم و در برابر هر دو اتهام مطرح
شده دفاع کرديم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!