سرلشكر صفوي در گفت‌وگو با فارس: دست منافقين تروريست به خون 12هزار ايراني بي‌گناه آلوده است

خبرگزاري فارس:
دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا با بيان اينكه دست گروهك تروريستي
منافقين به خون 12هزار نفر از مردم بي‌گناه كشورمان از جمله سپهبد شهيد
صياد شيرازي آلوده است، گفت: اين آمار براي اولين بار است كه گفته مي‌شود.

سردار سرلشكر سيد
يحيي صفوي دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا در گفت‌وگو با خبرنگار
دفاعي خبرگزاري فارس، با اشاره به اقدام اخير ارتش عراق مبني بر حمله به
پادگان منافقين در اين كشور، ضمن حمايت از اين اقدام اظهار داشت: آقاي نوري
مالكي با دستور به ارتش عراق، حمله نسبتا خوبي را به پايگاه جنايتكاران
منافقين داشت و ما اميدواريم اين اقدامات تا پاكسازي كامل اين كشور از لوث
وجود منافقين ادامه داشته باشد.

صفوي با بيان اينكه دست گروهك تروريستي منافقين به خون 12 هزار نفر از
مردم بي‌گناه كشورمان از جمله سپهبد شهيد صياد شيرازي آلوده … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!