هويت خريدار خودروي 2 ميليارد و 500 ميليون توماني محمود احمدي‌نژاد مشخص شد

به گزارش خبرنگار جامعه فارس، اسفندماه سال گذشته رسانه‌هاي مختلف داخلي و خارجي خبر دادند كه يك ايراني با پرداخت 2 ميليارد و 500 ميليون تومان خودروي شخصي محمود احمدي‌نژاد؛ رئيس جمهور كشورمان را ك به منظور تأمين مسكن معلولان به مزايده گذاشته شده بود، خريد.

در حالي‌كه نام و مشخصات خريدار خودروي شخصي محمود احمدي‌نژاد به طور رسمي اعلام نشد، اطلاعات مختلفي درباره اين خريدار منتشر شد. از آنجايي كه اين مزايده در منطقه آزاد اروند برگزار شد،‌ علي‌اصغر پرهيزكار؛ مدير عامل منطقه آزاد اروند در گفت‌وگويي با فارس، خريدار خودروي رئيس‌جمهور را معرفي كرد.

به گفته پرهيزكار، اين فرد “دشتي ” نام دارد و اهل خوزستان است. وي شغل آزاد دارد و در تجارت و انبوه‌سازي فعال است.

پرهيزكار با اشاره به اينكه اين فرد تمايلي به مطرح‌شدن ندارد،‌ گفت: وي تاكنون در امور خيريه بسياري مشاركت داشته است كه درباره خريد خودروي ر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!