شکار روشنفکران

آرتور میلر نمایشنامه «شکار جادوگران» را سال ۱۹۵۳
منتشر کرد. از این نمایش چند ترجمه به فارسی وجود دارد و آن را با عنوان
«ساحره‌سوزان» هم ترجمه کرده‌اند… ده‌ها نفر از متهمان بعد از شکنجه و
اعتراف، به حکم کلیسا سوزانده می‌شوند. این نمایش در بحبوحه ترور مک
کارتیسم در آمریکا، زمانی که روشنفکران و هنرمندان متهم می‌شدند و وادار می‌شدند همکارانشان را لو بدهند، منتشر شد، اما پیش‌زمینه تاریخی آن، تعقیب جادوگران و ساحرگان در قرون وسطی است…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!