ندا آقاسلطان و مجاهدین خلق

دو خبر، اولی از آمل و دیگری از بغداد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، غلام علی حداد عادل [پدر زن آقا مجتبی پسر سید علی آقا رهبر] ظهر پنجشنبه در آمل گفت:

“مرگ مشکوک ” ندا آقاسلطان ” در جریان فتنه سال 88 به یکی از سوژه های فتنه گران تبدیل شده بود درحالی که مشخص نبود این افراد چگونه، توسط چه کسی، در کجا کشته و از وی تصویربرداری کرده بودند.”

به گزارش آژانس فرانس پرس در بغداد، سخنگوی دولت عراق، علی الدباغ ظهر پنجشنبه در پیامکی به آن خبرگزاری گفت:

“نيروهای امنيتی ما معتقدند اين ( ) به دست نيروهای گارد (سازمان مجاهدين خلق) به قتل رسيده اند. کشته شدگان کسانی هستند که قصد داشتند از اردوگاه فرار کنند.”

با در نظر گرفتن سابقه و دست پروده نظام پر برکت بودن علی آقا در بغداد و وجود مدارک منجمله ویدیو در رد ادعای بیشرمانۀ هر دو علی آقاها، سئوال اینست:

آیا حد و مرزی برای وقاحت وحوش اسلامیست وجود دارد، یا به اندازه قساوت، حرص به قدرت به هر قیمتی، مال دنیا و آمال حیوانی آنها لایتناهی است؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!