دست سکسی استاد و تخته سیاه

بی زحمت آنهاییکه نسبت به بارگاه گل و گشاد بلا خیز و پُر هزینۀ سید علی آقا رهبر مسئله دارند، این “استفتاء” منتشر شده در سایت ” نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها” را نخوانند که نمک روی زخم است.

پرسش:

“استاد ما بد حجاب است و در هنگام نوشتن مطالب روی تخته سیاه، دست و موهای سر او، بیش از اندازه ظاهر مى‏شود؛ تکلیف ما چیست؟”

پاسخ سید علی آقا رهبر و شرکاء:

دیدن چنین استادی “هرچند بدون قصد لذت هم باشد، اشکال دارد.”

نتیجه آنکه شاگرد بیمار جنسی که با دیدن ” بیش از اندازه ” دست و چند تار مو استاد گرفتاری دارد و باید ” تکلیف ” او را برایش روشن کنند، مشکل نیست. بل ” اشکال ” از استاد است که باید یا لحاف پیچ شود تا شاید وحوش اسلامیست بتوانند ” بدون قصد لذت ” پای درسش بنشینند و یا اینکه ” پاکسازی ” شود و برود کنج مطبخ ترشی لیته بادمجان بیاندازد و آش نذری بپزد.

بقیه دانشجویان محروم شده از علم و دانش استاد ” بد حجاب “هم میتوانند بروند بحار الانوار بخوانند و از فوائد خوردن جوجه کبوتر پر در نیاورده آگاهی یابند و در مورد ” انرژی هسته ای حق مسلم ماست ” انشاء بنویسند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!