پافشاری وزیراطلاعات به برکناری یکی ازمعاونان،به برکناری وزیرمنجر شد

به گزارش خبرنگار پارلمان نیوز ارگان فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی در پی عزل عبداللهیان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات از سوی حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ،احمدی نژاد با این تصمیم وزیر مخالفت کرد و تاکید نمود تا معون برکنار شده ابقا گردد.
بر پایه این گزارش پافشاری حجت الاسلام مصلحی بر عزل معاون خویش در نهایت منجر به عزل خود او شد.
به دنبال این موضوع با ورود مقام معظم رهبری، وزیر اطلاعات که از سوی احمدی نژاد حکم مشاور دریافت کرده بود، به پست خود بازگشت اما هنوز معلوم نیست که آیا معاون برکنار شده و مورد حمایت اسفندیار رحیم مشایی نیز در سمت خود ابقا شده است یا خیر؟
بسیاری از تحلیل گران سیاسی این اتفاق را بی ارتباط با انتخابات دوره نهم مجلس نمی دانند .
نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!