انتقاد شورای همکاری خلیج فارس از “مداخله ایران” در امور بحرین

شورای همکاری خلیج فارس خواستار توقف “مداخله ایران” در امور داخلی بحرین شده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین – بنا – وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه ای از جامعه بین المللی، به خصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواسته اند تا با اتخاذ تدابیر لازم “به مداخلات، اقدامات تحریک آمیز و تهدیدات آشکار ایران به منظور برافروختن شورش و نافرمانی و تحریک به خرابکاری” در کشورهای عضو شورا خاتمه دهند.
براساس این گزارش، وزیران خارجه شورای همکاری در جلسه اخیر خود در ریاض، محتوای نامه وزیر امور خارجه ایران به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در مورد اوضاع بحرین را مردود دانستند.
بیانیه اجلاس وزیران خارجه شورای همکاری با اشاره به نامه آقای صالحی، اعلام کرده است که “لحن تهدید آمیز این نامه منعکس کننده نیات مداوم ایران برای مداخله بی پرده در امور داخلی بحرین و سایر کشورهای عضو شورای هم… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!