طنز گوگوش در باره مرگ در حضور مرحوم بیژن پاکزاد

آخرین کنسرتی که مرحوم بیژن پاکزاد قبل از فوت به تماشای آن رفت کنسرت گوگوش در لس آنجلس بود .در این کنسرت گوگوش در باره مرگ هنرمندان شوخی میکند و میگوید “من قرار نیست برم!” گزارش میشود بیژن در ردیف میهمانان ویژه این کنسرت جای داشت.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!