.انتشار نامه حمایت آیت الله خامنه‌ای از مصلحی

“از شما می خواهم بیش از پیش در انجام مأموریت های مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده… و با حمایت دولت خدمتگزار و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی، اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در انجام وظایف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!