دادگاه‌های آلمانی در برابر خارجی‌ستیزی و بنیادگرائی اسلامی

یک بنیادگرای اسلامی که خواستار اعدام همجنس‌گرایان شده بود، به حکم دادگستری آلمان محکوم به ترک خاک این کشور شد. همزمان دو تن از رهبران حزب ناسیونالیست آلمان نیز به اتهام خارجی‌ستیزی به دادگاه احضار شدند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!