ایران توریسم حلال را دنبال میکند

سازمان گردشگری ایران می‌گوید سیاست رونق توریسم حلال را با جدیت دنبال می‌کند. منظور مقام‌های دولتی ایران از اصطلاح توریسم حلال گردشگری مذهبی طبق قوانین شرع اسلام است، از جمله مردانه-زنانه بودن امکانات رفاهی و ورزشی.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!