اعتصاب غذای زندانیان سیاسی رجایی شهر در دومین هفته از برنامه اعتصاب

در بخشی از این نامه آمده است: ” پس از تجربه‌های
اعتصاب غذای یکشنبه ۲۱ فروردین، ما جمعی از زندانیان سیاسی و فعالان سیاسی و
مدنی در هفته نخست از روز یکشنبه ۲۸ فروردین اعتراض سیاسی خود را با
اعتصاب غذا به مدت یک روز آغاز می‌نمائیم، در هفته دوم روز یک شنبه ۴
اردیبهشت و دوشنبه ۵ اردیبهشت به مدت دو روز به اعتصاب غذا خواهیم.. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!