افزايش هزار درصدی تعرفه خدمات پستی

به گزارش خبرگزاری مهر شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تعرفه هزينه های خدمات پستی خود را بين ۴۰ تا هزار درصد افزايش داده و موجب مشکلات زیادی را برای استفاده کنندگان شده است.

تعرفه خدمات جدید پستی از جمله هزینه تمبر و توزیع نشریات با افزایشی چشمگیر مواجه شده است.

خبرگزاری مهر می افزاید مطبوعات نيز  از این افزايش قيمت خدمات پستی در امان نمانده اند و به عنوان مثال قيمت هزينه های پستی ارسال مطبوعات محلی در آذربايجان شرقی با افزايشی هزار و ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات روبرو شدند.
 
در واقع مبلغ ۱۰۰ ريال به ازای هر روزنامه به هزار و ۱۰۰ ريال افزايش يافته است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!