پیدا شد

پس از دو هفته ناپدید شدن، اکنون کاشف به عمل آمده که وکیل حقوق بشر و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در اسارت وحوش اسلامیست بوده و در رضاییه ( ارومیه ) زندانی میباشد.

سال پیش این مدافع حقوق بشر به جرم ” تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت داخلی، فعالیت تبلیغی علیه نظام ” و وخیم تر از همه، “تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر “، به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد و پرونده اش در ” تجدید نظر ” دم و دستگاه سرکوب قوه قصابیه است.

پس ازاطلاع از محل اسارت او، پسر ایشان به همراه وکیل آقای سیف زاده، بانو مرضیه نیک آرا، فوراً از تهران به رضاییه رفته اند. بانو مرضیه نیک آرا فرموده اند:

“به من اجازه ملاقات ندادند و پسر ایشان موفق شد به مدت یک دقیقه ملاقات داشته باشد و بعد از ملاقات گفتند، وضعیت جسمی او بسیار نامناسب بوده، پای ایشان صدمه خورده و به شدت هم لاغر شده‌اند. با این وصف به او هم بیشتر از یک دقیقه اجازه ملاقات نداده‌اند.”

البته محمد سیف زاده اولین مدافع حقوق بشر نیست که وحوش اسلامیست به سراغش رفته و زجرش داده اند، فهرست بلند بالایی از ایندست نیک سیرتان وجود دارد.

از واجبات مسلم مدافعان حقوق بشر و انسانهای آزاده است که نگذارند نام و حال و روز و سرنوشت این نیکو نهادان از اذهان عمومی پنهان بماند. باشد که سرانجام کانونهای وکلاء در جهان آزاد، منجمله کانونهای وکلای ایرانی، برای همکاران خود دستی برآرند و کاری بکنند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!